projekty

Dlouhodobě se věnujeme otázce kvality poskytování sociálních služeb, a to i prostřednictvím výzkumných projektů.

V rámci výzkumných projektů dlouhodobě spolupracujeme se Západočeskou univerzitou v Plzni, Fakultou aplikovaných věd. Dále pak s ČVUT, Fakultou biomedicínského inženýrství.

Naše výzkumné projekty

NERUŠ

Zvýšení soukromí klientů v pobytových sociálních službách pro seniory.

MOBILNÍ APLIKACE PRO SENIORY

Inteligentní systém péče o seniory. Podpořeno Technologickou agenturou ČR.

MONITORING SENIORŮ

Výzkum a vývoj inteligentního systému pro podporu péče v sociálních službách s využitím asistivních technologií.

SDÍLENÁ PÉČE

Vývoj nových řešení pro chytrou sdílenou péči a rozvoj kvality v sociálních službách.

VÝZKUM A VÝVOJ INTELIGENTNÍHO SYSTÉMU PAS

Systém pro ochranu zdraví na pracovišti a zlepšení podmínek.

STAVBY DOMOVŮ

Domov domovem, aneb jak stavět a rekonstruovat domovy pro seniory.