1.7.2023
Máme tu čest oznámit zahájení nového a inovativního projektu, který se zaměřuje na zlepšení kvality života seniorů v pobytových sociálních službách.

V pobytových zařízeních pro seniory často dochází ke ztrátě soukromí klientů. Cílem navrženého projektu je, aby si zaměstnanci uvědomovali, jak ovlivňují prostředí v pokoji klienta. Chceme zaměstnance naučit, jak nastavit individuální parametry péče pro jednotlivé klienty a jak tuto péči koordinovat v součinnosti s ostatními pracovníky domova tak, aby se klient i v institucionálním prostředí cítil co nejvíce jako doma. 


4.9.2023 

V běžném životě, jako například v hostelech nebo na internátech, je sdílení pokoje s cizími lidmi považováno za dočasné a často dobrovolné rozhodnutí. Máme možnost si vybrat, kdo náš prostor navštěvuje, a máme větší kontrolu nad tím, jak a kdy je náš osobní prostor sdílený. V těchto situacích si uchováváme určitou míru autonomie a soukromí, i když fyzický prostor sdílíme s ostatními. 

V pobytových sociálních službách je tato situace odlišná. Na místo v domově pro seniory se většinou dlouho čeká, a ne vždy jsou k dispozici jednolůžkové pokoje. Senioři jsou často nuceni sdílet svůj osobní prostor s ostatními, a to nejen z důvodu logistiky a prostorových omezení, ale také kvůli potřebě pravidelné péče. Tato péče může zahrnovat návštěvy zdravotních sester, pečovatelů a dalšího personálu, což může vést k častému narušování soukromí. Klienti domovů pro seniory nemají často možnost ovlivnit, kdo a kdy vstoupí do jejich osobního prostoru. 

To přináší na povrch důležitou otázku: Jak můžeme v těchto prostředích zachovat důstojnost a respekt k osobnímu prostoru jednotlivých klientů? Je zásadní, aby pracovníci domovů pro seniory přistupovali ke klientům s respektem a citlivostí, která odráží skutečnost, že pro tyto lidi je domov pro seniory skutečně jejich domovem. 

Tuto otázku řeší nový projekt s pracovním názvem NERUŠ, který realizujeme v úzké spolupráci s Domovem seniorů Kdyně.  

Projekt Zvýšení kvality prostředí klientů v pobytových sociálních službách pro seniory je spolufinancován Evropskou unií.