Doporučené postupy MPSV: Málo známí, avšak dobří pomocníci!

Doporučené postupy MPSV: Málo známí, avšak dobří pomocníci!

Všichni poskytovatelé sociálních služeb dobře ví, že klíčovými dokumenty každé služby jsou standardy kvality sociálních služeb. Většina poskytovatelů také ví, kde je hledat a jaké mají být parametry a znění. Ano, je to dobře známá vyhláška 505/2006 Sb., respektive její příloha č. 2. Méně poskytovatelů však ví, že je tu ještě několik dalších dokumentů, které mohou…

Jak na standardy kvality sociálních služeb se systémem StandardDelp

Jak na standardy kvality sociálních služeb se systémem StandardDelp

Standardy kvality sociálních služeb jsou velké téma, které se skloňuje snad mezi všemi poskytovateli. Obsah standardů kvality sociálních služeb je sice legislativně vymezen, avšak pouze v obecné rovině a to v příloze č. 2 vyhlášky 505/2006 Sb. Můžeme říci, že obecný standard kvality sociálních služeb tedy záleží velmi výrazně na poskytovatelích. Lze říct, že podzákonné opatření nám…