Kladivo

Muž chce na stěnu pověsit obraz. Má hřebík, ale nemá kladivo. Ví, že kladivo má soused. Rozhodne se zajít za ním a půjčit si ho. Ale v tu chvíli ho přepadnou pochybnosti. Co když mi soused kladivo nepůjčí? Včera mě pozdravil jenom tak na půl úst. Možná, že někam spěchal. Možná to ale jen tak dělal a…

Čtyři základní emoce

Věděl jsem, že právě objevování této komplexní topografie radosti je důvodem, proč tady vlastně jsme. Výzkum provedený v Ústavu neurověd a psychologie na University of Glasgow naznačuje, že existují jen čtyři základní emoce, z nichž tři jsou takzvaně negativní – strach, hněv a smutek. Jedinou pozitivní je radost neboli pocit štěstí. Zkoumání radosti není nic…

Děkovací kartička

Děkovací kartička

Zkuste si udělat pokus a zeptejte se svých podřízených nebo nadřízených, kdy jste je naposledy pochválili. Mnohokrát jsem se setkal s tím, že naše představa o tom, kolikrát jsme druhého pochválili, je několikanásobně vyšší, než jak to vidí náš kolega. Jde o to, že skutečnost, že něco říkám, ještě neznamená, že druhý slyší.Jedna z cest,…

Individuální plán – Potřeby nebo úkony?

Individuální plán – Potřeby nebo úkony?

Každý poskytovatel ví, že klient/uživatel služeb musí mít svůj individuální plán (dle ustanovení §88 písmene f) zákona 108/2006 Sb., dále IP). Poskytování sociálních služeb bez individuální plánu (vyjma specifických, vymezených případů) je explicitně označeno jako přestupek (§107 odst. (2) písmene b)), což stačí k tomu, aby poskytovatele motivovalo k individuálnímu plánování; pokud kontrola shledá tento přestupek, může…