Hezký den,

děkujeme za to, že máte odvahu se spojit online. Věřte nám, nic to není. Přidáváme krátký návod pro ulehčení komunikace:

Připojení

Vlastní zařízení s mikrofonem a kamerou (podmínka připojení včetně kamery se stává standardem), po celou dobu trvání meetingu kvalitní připojení, soukromí po dobu setkání. ideální je Teams předem vyzkoušet, zda je připojení dostačující.

Respektování soukromí

V místnosti jsem sám/a, nikdo mě neposlouchá, nekouká na mě. V případě, že je nemožné zajistit si takové soukromí, je nezbytné použít sluchátka a ostatní o tom informovat.

Pokud někdo vstoupí do místnosti, požádám o chvilku strpení a událost vyřídím, co nejrychleji to jde.
o Telefon nezvedám, i když zvoní. Je vhodné ho mít poblíž na tiché zvonění.

Více lidí v místnosti

Osvědčilo se, pokud jsou dva lidé spolupracovníci v jedné místnosti, aby měl každý svůj vlastní počítač s kamerou a pracovat se sluchátky, nebo každý vlastní počítač s kamerou, ale jen jeden s aktivním mikrofonem (2 mikrofony v místnosti nepříjemně vazbí). Více lidí v jednom „okně“ budí zvědavost ostatních, tříští pozornost, zároveň může svádět ke společnému povídání, až vytváření „dynamiky podskupinky“ – nebo alespoň ve fantaziích ostatních. Někdy může být i ohrožující („Co oni si tam o tom mezi sebou špitají?“).

Plná účast

Podobně jako na prezenčním setkání se očekává plná účast, dodržujme prosím čas. Zároveň veškeré paralelní činnosti mohou rušit nejen pozornost toho, kdo se jim věnuje, ale i ostatní účastníky (čtení/surfování/přepínání webových stránek je typicky na obličeji daného jedince vidět a snadno je interpretováno jako neúcta ke společné práci).

Zdroj: https://www.supervize.eu/wp-content/uploads/2021/04/Supervize-online-doporuceni.pdf

Pokud Teams používáte poprvé, vyzkoušejte prosíme náš návod

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NWNlMTA4NTMtY2M4YS00YWUxLTlmMWQtMGYwMTAwMGYzMDU5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22bf449013-7456-4b77-be9d-2837dede5791%22,%22Oid%22:%220cdbbb84-fb2e-46b1-bb6d-ef2c3c54a6e6%22%7D