Naši spolupráci začínáme s důvěrou ve skutečnost, že podání ruky je nejvíc co může být. Rádi bychom předešli nejasnostem, se kterými jsem se již na naší cestě setkali. Proto navrhujeme uzavřít následující memorandum.