Malá Kniha
o
Velkých chybách

Jakub Žákavec

Kniha nás zavádí do osobního prostoru mysli autora a nabízí tak možnost nahlédnout do jeho osobních zkušeností a vyvozených závěrů v oblasti vedení lidí a jejich motivace. Stává se tak nenuceným způsobem zdrojem inspirace a podnětů, které nás vedou k zamýšlení nad zkoumanými tématy. Autor sdílí otevřeně své zkušenosti, uvádí praktické příklady a nezastírá ani vlastní omyly. Lidským způsobem popisuje důležité oblasti efektivního působení v pracovních organizacích – komunikaci, kontrolu, přiměřenou míru svobody a zodpovědnosti či obecné fungování týmu. Kniha dokládá na základě mnoha praktických a autentických příběhů postoje autora k vedení lidí a fungování organizací obecně. Může tak být myšlenkovým obohacením nejen pro manažerskou populaci, ale i pro řadové zaměstnance, kterých se daná témata dotýkají.

Jaká témata v knize nalezneme?

  • JAK (NE)PODPOROVAT SVÉ ZAMĚSTNANCE
  • PTEJME SE NA DŮVOD
  • NOVODOBÉ OTOKÁŘSTVÍ
  • (NE)ŽÁDOUCÍ MOTIVACE
  • SMĚRNICE, MANUÁLY, PRAVIDLA
  • KONTROLA
  • FUNGOVÁNÍ TÝMU
  • NÁSTRAHY VEDENÍ LIDÍ
  • PRÁCE S ČASEM
  • VZDĚLÁNÍ

Jakubova „Malá kniha o velkých chybách“ je skvělý úvod do tématu řízení lidí a komunikace. Velmi mne inspirovala kapitola o zapojení ostatních kolegů do podílení se na společném řešení projektu, zároveň ale také drobné myšlenky, které ve výsledku ušetří mnoho času. Jako například rada, abychom neodkládali úkoly, které ve výsledku zaberou dvě minuty. Tedy jako tato drobná recenze, kterou jsem odkládal přibližně čtrnáct dní, abych ji ve výsledku za pár minut napsal. Mnohokrát děkuji za příjemně strávený čas s touto knihou.
Vojtěch Hodboď
Kniha je napsána tak, aby v ní čtenář našel poučení a ponaučení z chyb, kterých se vyvarovat. Neboť tyto chyby již někdo udělal za vás a vy je nemusíte opakovat a můžete se soustředit na své chyby.
Dr. Pavel Makovský